CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Đăng ký đầu tư do Luật Đầu tư 2020 điều chỉnh áp dụng đối với cơ quan, cá nhân, tổ chức kinh tế thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam hoặc ra nước ngoài.

CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NĂM 2023
CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NĂM 2023

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nhà đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

B. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. Thực hiện dự án đầu tư;
 4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

C. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (không thuộc chủ trương đầu tư)

 • Dự án không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định (phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có));
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

D. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với:
  • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với:
  • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  • Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
   Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
   Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
   Email: tuvan@vietluat.vn