Chữ ký số VINA-CA

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

A. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: VNĐ

GÓI CƯỚC THỜI GIAN SỬ DỤNG

1 NĂM
(12 tháng)

2 NĂM
(24 tháng)

3 NĂM
(36 tháng)

 Giá dịch vụ (GIÁ GỐC) 1,828,000 2,743,000 3,108,000 

GIÁ KHUYẾN MÃI
(Thực thanh toán)

1,199,000đ 1,650,000 1,870,000 

B. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: VNĐ

GÓI CƯỚC THỜI GIAN SỬ DỤNG

1 NĂM
(12 tháng)

2 NĂM
(24 tháng)

3 NĂM
(36 tháng)

 Giá dịch vụ 1,328,000 2,243,000 2,608,000 

GIÁ KHUYẾN MÃI
(Thực thanh toán)

980,000đ 1,265,000 1,540,000 

PHỤC VỤ TẬN NƠI – HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH – HỖ TRỢ TỐI ĐA