Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Việt Luật hướng dẫn trình tự và thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD (do công ty mẹ ký tên, đóng dấu);
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa;
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).
Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam
Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Hoàn tất nghĩa vụ thuế và bảo hiểm trước khi giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.

A. Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Quyết toán thuế TNCN cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

 • Tờ khai quyết toán;
 • Giấy xác nhận lương (do công ty mẹ xác nhận);
 • Bảng kê số ngày cư trú;
 • Bảng tính chi tiết thuế TNCN;
 • Chứng từ nộp thuế;
 • Hợp đồng thuê nhà;
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng (sao y).

Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

 • Tờ khai quyết toán;
 • Bảng tổng hợp thu nhập;
 • Bảng chi tiết thu nhập;
 • Giấy ủy quyền quyết toán;
 • Chứng từ nộp thuế;
 • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH;
 • Giấy quyết định nghỉ việc của người lao động.

Thời gian thực hiện: 03 – 06 tháng.

(Thời gian xử lý phụ thuộc vào nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của người lao động trước đó).

Phí dịch vụ: 10.000.000 đồng

B. Hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm

Tài liệu cần chuẩn bị

 • Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Bản sao y chứng thực);
 • Thông tin về người lao động;
 • Mã đơn vị;
 • Tài liệu chứng minh đã đóng tiền bảo hiểm.

Thời gian thực hiện: 25 – 30 ngày làm việc

Phí dịch vụ: 5.000.000 đồng

Bước 2: Trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho Công an nơi cấp con dấu

Tài liệu cần cung cấp:

 • Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Bản sao y chứng thực);
 • Con dấu;
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu;

Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng

Bước 3: Thực hiện hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng tại Sở Công Thương/Ban Quản lý Khu Chế Xuất và Công Nghiệp

Tài liệu cần chuẩn bị

 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Thông báo của Cục thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (tính đến thời điểm đóng cửa) của Văn phòng;
 • Chứng từ thanh toán bảo hiểm xã hội và chế độ đối với lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện;
 • Giấy chứng nhận của công an về việc văn phòng đại diện đã nộp con dấu;
 • Hộ chiếu sao y;

Việt Luật sẽ chuẩn bị các tài liệu còn lại.

Thời gian: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Phí dịch vụ: 5.000.000 đồng

Mọi thông tin, xin liên hệ Công ty Việt Luật

 • Địa chỉ: Số 02 Hoa Phượng, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.7777.5678 – 028 3517 2345 – 028. 3846.7777
 • Hotline:  0934 234 777 (Ms. Sương) – 0936 234 777 (Mr. Mẫn)
 • Email: Tuvan@vietluat.vn – Facebook.com/Vietluatvn