NGÀNH NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (WTO)

Khác với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài muốn đăng ký đầu tư, thực hiện dự án, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam bị hạn chế, các yếu tố cần xét tới khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam ví dụ như: quốc tịch nhà đầu tư (có gia nhập WTO chưa…); ngành, nghề kinh doanh; điều kiện tiếp cận thị trường…

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (WTO)
NGÀNH NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (WTO)

Để hiểu rõ hơn về những quy định trên, Việt Luật xin mời quý khách tham khảo bài viết dưới đây.

I. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14; Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

II. Nội dung:

1/ Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường: Mục A – Phụ lục I – Nghị định 31/2021/NĐ-CP. (https://vietluat.net/nganh-nghe-chua-duoc-tiep-can-thi-truong.html)

2/ Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện: Mục B – Phụ lục I – Nghị định 31/2021/NĐ-CP. (https://vietluat.net/nganh-nghe-tiep-can-thi-truong-co-dieu-kien.html)

Điều kiện bao gồm:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
  • Hình thức đầu tư;
  • Phạm vi hoạt động đầu tư;
  • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
  • Điều kiện khác theo quy định của Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội; nghị định của Chính Phủ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvanvietluat@gmail.com