THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NĂM 2023

Thay đổi đại diện pháp luật là một quy trình quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Quy trình này thường được áp dụng khi doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện pháp luật hoặc khi người đại diện pháp luật hiện tại không còn đủ điều kiện để giữ chức vụ. Trong bài viết này, Việt Luật xin gửi đến quý khách hàng thủ tục thay đổi đại diện pháp luật và những yêu cầu cần thiết để thực hiện.

A. Cơ sở pháp lý thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

B. Thủ tục, trình tự thay đổi đại diện theo pháp luật

5 bước thay đổi đại diện theo pháp luật

 

1/ Điều kiện của người đại diện theo pháp luật

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

2/ Chức danh của người đại diện theo pháp luật

Công ty có thể lựa chọn các chức danh cho người đại diện theo pháp luật như sau:

 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

3/ Thủ tục, thành phần hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật

a. Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ;
 • Kèm theo Thông báo còn có một trong các tài liệu sau:
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.

b/ Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày làm việc

c/ Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

C. Những lưu ý trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

 1. Công ty phải cập nhật thông tin mới cho ngân hàng;
 2. Cập nhật lại các Giấy phép con của công ty;
 3. Doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn