KHÁI NIỆM CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Công ty Mẹ – Công ty Con là những cụm khái niệm mà khách hàng của Việt Luật thường nhắc đến và hay bị nhầm lẫn… Hiểu được vướng mắc đó, Việt Luật xin đưa ra những căn cứ để quý khách hàng nắm rõ hơn như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Luật Doanh nghiệp 2020; Thông tư 202/2014/TT-BTC

Công ty mẹ - Công ty con

  CÔNG TY MẸ (A) CÔNG TY CON (B)
Khái niệm Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần của B Được thành lập, trong đó có chủ sở hữu là một pháp nhân nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần
Quyền hạn
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty B;
 • Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của B;
 • Kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức pháp lý, hay tên gọi;
 • Có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;
 • Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;
 • Có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận
 
Nghĩa vụ Có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất của cả A và B  

Ngoài ra, các công ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau:

 • Nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

   

 • Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
  Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
  Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
  Email: tuvanvietluat@gmail.com
    • Góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.
    • Mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.
    • Nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

      

   Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
   Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
   Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
   Email: tuvanvietluat@gmail.com