Thẻ ABTC (APEC)

Công ty Việt Luật xin giới thiệu tới Quý khách hàng quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 05/2014/QĐ-UBND mới nhất như sau:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG
THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC (ABTC)

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ APEC (ABTC)

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC gồm:

 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân;
 • Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc;
 • Kế toán trưởng;
 • Giám đốc hoặc Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn;
 • Phó Giám đốc hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn (chỉ áp dụng đối với các doanh nhân làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu);
 • Người đứng đầu chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp (Giám đốc);
 • Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã.

2. Công chức, viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.

Thẻ ABTC (APEC)
Thẻ ABTC (APEC)

2. CÁC NƯỚC THAM GIA APEC:

Các nền kinh tế thành viên tham gia ABTC gồm: Australia, Chile, China, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Vietnam.

3. ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ APEC (ABTC)

1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

b) Đang làm việc tại các doanh nghiệp được quy định tại Điều 2 của Quy chế này có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC.

c) Làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

d) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

đ) Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (có hợp đồng lao động đã giao kết không xác định thời hạn) có thời gian làm việc tại doanh nghiệp trước khi đề nghị cấp thẻ ABTC tối thiểu là 12 tháng.

e) Có nhu cầu thường xuyên với các chuyến đi ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC.

g) Làm việc trong doanh nghiệp có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 10 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu tương đương 10 tỉ Việt Nam đồng trong năm gần nhất.

2. Đối với công chức, viên chức Nhà nước:

a) Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

b) Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC theo Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố.

 4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP THẺ APEC (ABTC) GỒM:

 • Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu).
 • Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.
 • Bản sao hộ chiếu.
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ.
 • Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội.
 • Mang theo bản chính để đối chiếu nếu là bản sao không có sao y chứng thực.
 • Bản sao hợp đồng lao động.
 • Hình 3×4 ( 5 tấm)

5. PHÍ DỊCH VỤ XIN CẤP THẺ ABTC (dành cho doanh nhân APEC):

 • Phí dịch vụ: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn).
 • Lệ phí nhà nước: 1.200.000 VND (Một triệu hai trăm ngàn đồng).
 • Thời gian cấp thẻ ABTC : 90 ngày làm việc.

Mọi chi tiết vui lòng gọi Hotline: 0934.234.777 Ms Sương để biết thêm chi tiết.