Quy trình thành lập công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa

Ngành thiết kế đồ họa rất có triển vọng vì xây dựng hình ảnh thương hiệu luôn là điều quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Bài viết này của Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về việc thành lập công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa.

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

2.Thiết kế đồ họa

 • Ngành Thiết kế Đồ họa — hay Graphic design là chuyên ngành mỹ thuật, bao gồm nghệ thuật kết hợp nhiều yếu tố nội dung trực quan nhằm truyền tải thông ý tưởng và thông điệp của một tác phẩm.
 • Công việc của họ là lên ý tưởng và sử dụng kỹ năng sáng tạo. Từ đó, thông qua các công cụ đồ họa như Photoshop hay AI để thiết kế nên những sản phẩm đồ họa mỹ thuật có sự sắp xếp hình học, bố cục, chọn lọc màu sắc, v.v… một cách thẩm mỹ và thu hút nhất.
 • Ví dụ về thành phẩm: áp phích quảng cáo, bìa cuốn sách,….

3.Điều kiện thành lập công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa

Điều kiện 1: Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với công ty mình. Hiện nay, có những loại hình doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên), công ty hợp danh và công ty cổ phần

Điều kiện 2: Tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp lưu ý tên doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện sau:

– Không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với những doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

– Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

(Xem them thêm quy định về đặt tên doanh nghiệp tại: Điều 37, 38, 39 Luật Doanh nghiệp, Điều 18, 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Điều kiện 3: Địa chỉ trụ sở

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có); Lưu ý: Địa chỉ trụ sở chính của công ty không được là chung cư hoặc nhà tập thể.

Điều kiện 4: Vốn điều lệ

Đối với Công ty hoạt động ngành thiết kế đồ họa không phải ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Vì vậy, pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu và tối đa. Lưu ý: Vốn điều lệ phải được góp đủ trong 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép ĐKKD. Trường hợp đối với công ty cổ phần nếu Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần có quy định mức thời hạn ngắn hơn thì phải tuân theo quy định đó

Điều kiện 5: Người đại diện theo pháp luật

– Một doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.Trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

– Nếu Điều lệ công ty không quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ, thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Về chức danh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Đối với công ty hợp danh thì thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật công ty.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

– Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện 6: Mã ngành

Mã ngành Tên ngành
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: thiết kế đồ họa

1811 In ấn
1812 Dịch vụ liên quan đến in
8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

4.Quy trình thành lập công ty cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

 • Danh sách các cổ đông (Công ty cổ phần).
 • Danh sách thành viên góp vốn (Công ty TNHH 2tv trở lên).
 • Điều lệ công ty thiết kế đồ họa.
 • Chứng minh thư nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu: bản sao có công chứng đối với cá nhân
 • Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập… đối với tổ chức.
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp thiết kế đồ họa.
 • Giấy ủy quyền đi nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư
 • Nộp hồ sơ online tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở sẽ trả kết quả => Nếu hồ sơ hợp lệ: Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp => Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Sở gửi Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh thì cần phải thực hiện công bố đầy đủ nội dung đăng ký công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo trình tự, thủ tục và phải trả phí được quy định.

Bước 4: Những thủ tục khác phải làm sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Xin cấp giấy phép con kinh doanh dịch vụ bưu chính
 • Khắc dấu và làm thông báo lưu mẫu dấu tại công ty
 • Làm bảng hiệu treo tại trụ sở
 • Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế
 • Mua chữ ký số
 • Nộp lệ phí môn bài qua mạng
 • Đăng ký và phát hành sử dụng hóa đơn điện tử
 • Góp vốn điều lệ đúng theo quy định trong vòng 90 ngày
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn