QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Đặt tên Doanh nghiệp tuy đơn giản nhưng bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tuc… và điều quan trọng là không trùng tên với các Doanh nghiệp được thành lập trước đó. Việt Luật xin gửi quý bạn đọc một số nội dung chính về việc đặt tên Doanh nghiệp sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Đặt tên doanh nghiệp1. Cấu trúc chung

Tên Doanh nghiệp = Loại hình Doanh nghiệp + Tên riêng

2. Loại hình Doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH); Công ty cổ phần (Công ty CP); Công ty hợp doanh (Công ty HD); Doanh nghiệp tư nhân (DNTN).

3. Tên riêng

 

 • Được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ số F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài;

 • Tên viết tắt của doanh nghiệp: được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

B. NHỮNG LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

1. Tên Doanh nghiệp phải tránh trùng hoặc gây nhầm lẫn.

a/ Tên trùng:

Là tên Tiếng Việt của Doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên Doanh nghiệp trước đó.

b/ Tên gây nhầm lẫn:

    • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;
    • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
    • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
    • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
    • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;
    • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
    • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;
    • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.
 1.  

2/ Tên Doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

3/ Tên Doanh nghiệp không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn