THỦ TỤC TẠM NGỪNG, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Trong quá trình hoạt động, vì sự kiện bất khả kháng nào đó như dịch bệnh, thiếu hụt vốn, thiếu nhân lực lao độn… thì chủ Doanh nghiệp có thể tạm ngừng, đình chỉ hoạt động hoặc chấm dứt kinh doanh. So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay đổi một số quy định như sau:

A. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật quản lý thuế 2019
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

B. Khái niệm

Tạm ngừng kinh doanh:

tạm ngừng

 

là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc (Luật Doanh nghiệp 2014 quy định trước 15 ngày) trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

 

Đình chỉ hoạt động

là việc doanh nghiệp buộc phải dừng sản xuất kinh doanh một phần hoặc toàn bộ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực tế, đình chỉ hoạt động có thời hạn mang bản chất giống với tạm ngừng kinh doanh, nhưng nguyên nhân phát sinh là khác nhau.

 

chấm dứt

Chấm dứt kinh doanh

 là việc doanh nghiệp ngừng hẳn hoạt động thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

chấm dứt hoạt động

C. Nghĩa vụ của Doanh nghiệp trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

D. Thủ tục và thành phần hồ sơ

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Nghị quyết/Quyết định/Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị
 • Nghị quyết/Quyết định của Chủ sở hữu
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

 • Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh;
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm;
 • Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh;
 • Có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

E. Các trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây

 1. Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật. Ví dụ như: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vị hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư…
 2. Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. Đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh một, một số ngành, nghề kinh doanh hoặc trong một số lĩnh vực theo quyết định của Tòa án.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn