Thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông

Ngành công nghệ thông tin đang trở thành ngành nghề mũi nhọn và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước. Do đó, bài viết này của Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản khi thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông.

Thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật Viễn thông 2009
 • Luật Công nghệ thông tin năm 2006
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021
 • Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007
 • Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
 • Nghị định 81/2016/NÐ-CP sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 • Thông tư 17/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 • Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 • Thông tư 47/2019/TT-BCT
 • Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

2.Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông.
 • Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án.
 • Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông.
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.
 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành.
 • Doanh nghiệp có tổ chức bộ máy và nhân lực đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch kỹ thuật và phương án bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

3.Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động là việc tổ chức, doanh nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị tại Việt Nam và kết nối với hạ tầng viễn thông di động để thực hiện quy trình đăng ký, hủy và cung cấp dịch vụ nội dung tới người sử dụng qua các phương thức đăng ký sau: đầu số tin nhắn ngắn SMS, wapsite, website, ứng dụng (application), USSD, Livescreen và các phương thức khác thông qua thiết bị di động nhằm thu phí người sử dụng thông qua tài khoản thuê bao di động.

Để kinh doanh dịch vụ cung cấp nội dung thông tin trên mạng viễn thông, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện tại Điều 27 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng:

 • Là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng;
 • Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

4.Mã ngành thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin

4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
5820 Xuất bản phần mềm
6190 Hoạt động viễn thông khác
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312 Cổng thông tin
6329 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7310 Quảng cáo

5.Thủ tục thành lập công ty trong lĩnh vực công nghệ, thông tin

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên)
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân)
 • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức)
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Việt Luật nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty
 • Đối với công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông: Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép bao gồm các nội dung chính sau: Loại hình dịch vụ; phạm vi cung cấp dịch vụ; giá cước dịch vụ; dự báo và phân tích thị trường, doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng năm; hình thức đầu tư phương án huy động vốn; nhân lực; biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh dịch vụ
 • Đối với công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông: Kế hoạch kỹ thuật tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép bao gồm các nội dung chính sau: Cấu hình mạng viễn thông sẽ sử dụng theo từng năm, cả phần chính và phần dự phòng; phân tích năng lực mạng và thiết bị viễn thông; dung lượng các đường truyền dẫn; tài nguyên viễn thông; công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; kết nối viễn thông; phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ; biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Bước 2: Soạn hồ sơ và hướng dẫn khách ký tên

Công ty Việt Luật sẽ hỗ trợ soạn toàn bộ những loại hồ sơ, giấy tờ trên từ những thông tin mà khách hàng cung cấp. Đồng thời, Công ty Việt Luật sẽ hướng dẫn Khách hàng ký tên, đóng dấu theo đúng quy trình.

Bước 3: Nộp hồ sơ

 • Nơi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh: Phòng Tài chính-Kế hoạch tại UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Lệ phí: 100.000 đồng/lần (có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm).
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: Thông thường sau 03 ngày làm việc thì có kết quả hoặc thông báo bổ sung.

Bước 4: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Bước 5: Khắc con dấu tròn

Mỗi doanh nghiệp cần có con dấu riêng của mình để thực hiện các giao dịch pháp lý liên quan tới công ty. Công ty công nghệ thông tin có thể tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung thông tin trên con dấu tròn của mình.

Bước 6: Làm thủ tục để xin cấp Giấy phép con hoặc chứng chỉ liên quan (nếu cần)

Ở bước này, nếu đối với công ty công nghệ thông tin kinh doanh những ngành nghề không yêu cầu về điều kiện Giấy phép con thì chủ doanh nghiệp không cần thực hiện. Nhưng đối với các ngành nghề như: kinh doanh dịch vụ viễn thông hay kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động thì cần phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp Giấy phép con.

6.Ưu đã về thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty công nghệ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 154/2013/NĐ-CP.

 • Trong 4 năm đầu thành lập được miễn thuế TNDN;
 • Trong 9 năm tiếp theo, giảm 50% thuế TNDN phải nộp;
 • Trong vòng 15 năm (tính từ năm có doanh thu), được ưu đãi 10% thuế TNDN.

Thuế nhập khẩu

Sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định thì sẽ nhận được các ưu đãi. Công ty công nghệ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 154/2013/NĐ-CP.

Thuế giá trị gia tăng

Sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định thì sẽ nhận được các ưu đãi. Doanh nghiệp sản xuất (hoặc kinh doanh) phần mềm không phải chịu thuế GTGT.

 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn