THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 2023

Thủ tục gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được tiến hành khi thời hạn trong giấy phép bị hết thời hạn quy định, hồ sơ được nộp tại Sở Công Thương, dưới đây là những quy định cơ bản liên quan đến việc gia hạn Giấy phép:

A. Các trường hợp gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện

Thời hạn trong Giấy phép bị hết thời hạn, trừ các trường hợp sau:

1. Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

2. Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.

3. Không gửi báo cáo cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

4. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Hồ sơ gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

gia hạn giấy phép văn phòng đại diện

B. Thủ tục gia hạn Giấy phép văn phòng đại diện

1/ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

c) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng sang Tiếng Việt.

2/ Thời hạn xử lý hồ sơ:

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3/ Công bố thông tin:

Lệ phí: 1.500.000 VND/lần

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày  gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

2. Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

4. Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Cơ quan cấp Giấy phép;

5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh;

6. Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn