Thủ tục, giấy tờ cần thiết để thay đổi đại diện pháp luật cho doanh nghiệp

Tùy vào từng thời điểm mà doanh nghiệp có thể sẽ có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Với bài viết này, Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất về quá trình thay đổi này.

Thay đổi người đại diện pháp luật – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

2.Người đại diện theo pháp luật

Khái niệm Điều kiện Đối tượng không được là người đại diện theo pháp luật Chức danh
 • Một công ty có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;
 • Công ty có thể thuê người khác làm đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể không phải là người góp vốn trong doanh nghiệp;

·       Nếu công ty chỉ có 1 đại diện pháp luật là người nước thì bắt buộc khi soạn hồ sơ, phải có địa chỉ tại Việt Nam.

 • Không thuộc các trường hợp tại Khoản 2 – Điều 17 – Luật Doanh nghiệp 2020
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

 

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Không phải lúc nào đại diện theo pháp luật cũng là giám đốc.

 • Tổng Giám đốc công ty (1 người);
 • Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

 

Quyền của người đại diện theo pháp luật Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật
Đại diện theo pháp luật không có toàn quyền quyết định bao gồm ký kết các hợp đồng.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp;

·         Người đại diện của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định theo những nội dung trên.

3.Quy trình thay đổi đại diện theo pháp luật

 • Khách hàng cần cung cấp: mã số thuế công ty và thông tin của người đại diện mới (CCCD/Hộ chiếu).
 • Khi cần thay đổi người đại diện theo pháp luật chúng ta mới cần đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu thay đổi giám đốc thì chỉ cần bổ nhiệm giám đốc mới, nếu thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên hay chủ tịch hội đồng quản trị thì có thể bầu lại người mới.
Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;

·         Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.
Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân  
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Bước 2: Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

 • Scan và gửi hồ sơ lên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giấy về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh nơi thành lập. Sau thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung mới nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Khách hàng cập nhật lại các thông tin khác theo nội dung mới

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi nếu có quyết định của cấp trên.
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Trường hợp giấy phép con của công ty đứng tên người đại diện cũ và trường hợp họ không còn chịu trách nhiệm nữa thì tiến hành thay đổi người đứng tên.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn