Thủ tục, giấy tờ cần thiết để thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi sao cho phù hợp với tình hình chung của công ty như thay đổi ngành nghề, thay đổi người đại diện hay thay đổi thành viên,… Với bài viết này, Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất về thủ tục, giấy tờ cần thiết để thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thủ tục, giấy tờ thay đổi giấy phép kinh doanh – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

2.Các trường hợp phải thay đổi giấy phép kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty);
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

Trường hợp cá thể phải thay đổi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 • Thay đổi tên hộ kinh doanh;
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh;
 • Bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi vốn kinh doanh;
 • Thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép.

3. Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và ký tên

Cá thể thay đổi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể Doanh nghiệp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp gồm có:

 •  Thông báo đổi tên doanh nghiệp của doanh nghiệp;
 • Quyết định đổi tên doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;
 • Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Bảo sao công chứng CCCD của chủ hộ kinh doanh mới.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
Hồ sơ thay đổi trụ sở chính gồm có

 • Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp;
 • Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Mẫu 09 – 27 của chi cục thuế cũ.
Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật gồm có

 • Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp;
 • Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;
 • Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.
  Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh gồm có

 • Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
  Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ gồm có

 • Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Bước 2: Nộp hồ sơ và đóng phí

Thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể Thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp
Thực hiện tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện nơi đặt trụ sở của Hộ kinh doanh cá thể. Thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Thời gian xem xét hồ sơ và trả kết quả: 03-05 ngày. Thời gian xem xét hồ sơ và trả kết quả: 03-05 ngày.
Lệ phí thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể: 100 000 đồng/lần

 

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm thay đổi về nội dung chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là: 50 000 đồng/lần.
 • Phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp là: 100 000 đồng/lần.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi

 • Hộ kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới.
 • Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký. Sau khi hoàn thiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo quy định của Luật Doanh Nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fForms%2fAPP%2fDW_ENT_BUSINESS_LINE_VWListingInsUpd.aspx và tùy vào từng nội dung thay đổi, doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty hay đổi dấu công ty.

4. Mức phạt chậm thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh tới cơ quan đăng ký 

Quá hạn thông báo Xử phạt hành chính
1 – 30 ngày 500.000 – 1.000.000 đồng
31 – 90 ngày 1.000.000 – 2.000.000 đồng
91 ngày trở lên 2.000.000 – 5.000.000 đồng

5. Các trường hợp doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn