Thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh

Dịch vụ dọn dẹp vệ sinh đang rất phát triển khi cuộc sống ngày càng bận rộn và sau thời gian làm việc thì ai cũng muốn dành thời gian cho bản thân, gia đình. Bài viết này của Việt Luật sẽ cung cấp những thông tin cơ bản để thành lập công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh.

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

2.Phân loại dịch vụ dọn dẹp vệ sinh

Nhóm 1: Nhóm don dẹp vệ sinh chung nhà cửa

Nhóm này luôn đảm bảo dọn dẹp vệ sinh khu vực văn phòng, căn hộ, nhà riêng, cửa hàng …

Nhóm 2: Nhóm dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, các công trình chuyên biệt

Nhóm dịch vụ này chăm sóc, đảm bảo vệ sinh tại một khu vực đặc trưng, chuyên biệt như cửa sổ, ống thông gió, máy móc công nghiệp, bể bơi, tàu hỏa, xe ô tô…

Nhóm 3: Nhóm dọn dẹp dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Nhóm dịch vụ này chuyên chăm sóc cây cối, công viên, vườn hoa, công trình công cộng …

3.Điều kiện thành lập công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh

Điều kiện 1: Vốn điều lệ công ty

Đây là ngành nghề kinh doanh không có điều kiện về vốn pháp định nên các thành viên/cổ đông thành lập công ty cần có sự lựa chọn phù hợp với năng lực tài chính, định hướng kinh doanh… Trong đó, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Điều kiện 2: Tên công ty

Tên công ty bao gồm loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, hợp danh, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Thành viên/cổ đông thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện 3: Trụ sở công ty

Ngoại trừ nhà chung cư, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Điều kiện 4: Mã ngành

Mã ngành Tên ngành
8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121 Vệ sinh chung nhà cửa
8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Điều kiện 5: Xử lý chất thải nguy hại

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại;

b) Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định;

c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng;

d) Có giấy phép môi trường;

đ) Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp;

e) Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp;

g) Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động;

h) Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải…

Điều kiện 6: Ký quỹ bảo vệ môi trường

– Ký quỹ bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phục hồi môi trường, xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

– Tổ chức, cá nhân có hoạt động dưới đây phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường:

a) Khai thác khoáng sản;

b) Chôn lấp chất thải;

c) Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

– Việc ký quỹ bảo vệ môi trường được thực hiện bằng tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân thực hiện ký quỹ như sau:

a) Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 137 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh;

b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc tổ chức tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật…

Khi thành lập công ty dịch vụ vệ sinh kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có hoạt động chôn lấp chất thải, doanh nghiệp còn phải ký quỹ theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

– Khoản tiền ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp chất thải:

a) Số tiền ký quỹ phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo môi trường tại bãi chôn lấp chất thải, căn cứ vào các nội dung cải tạo môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Việc tính toán số tiền ký quỹ phải áp dụng định mức, đơn giá của địa phương tại thời điểm lập phương án cải tạo môi trường. Trường hợp địa phương không có định mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá của bộ, ngành tương ứng. Trong trường hợp bộ, ngành không có đơn giá thì áp dụng theo giá thị trường;

c) Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, đóng cửa đối với bãi chôn lấp chất thải, chi phí xử lý ô nhiễm, quan trắc môi trường và vận hành các công trình xử lý chất thải. Phương pháp tính và dự toán chi phí xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số tiền ký quỹ chia đều cho các năm theo thời gian trong dự án đầu tư;

đ) Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi triển khai dự án hoặc cơ quan có thẩm quyền;

e) Tiền ký quỹ bảo vệ môi trường được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt Nam tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh và được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật kể từ ngày ký quỹ…

4.Quy trình thành lập công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
 • Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
 • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Côngt y Việt Luật thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ vệ sinh được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Hiện nay, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp và trả kết quả trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Khi hồ sơ đã được chấp thuận, thông tin về công ty dịch vụ vệ sinh sẽ được tự động công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Danh sách ngành, nghề kinh doanh của công ty dịch vụ vệ sinh; Danh sách cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

Bước 3: Những việc cần làm sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Đăng bố cáo
 • Khắc con dấu
 • Khai thuế ban đầu
 • Làm bảng hiệu
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế qua mạng
 • Đề nghị in hóa đơn và in hóa đơn
 • Kê khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT
 • Kê khai thuế TNDN và nộp thuế TNDN

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn