Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Những công ty cung cấp dịch vụ kế toán đang có xu hướng phát triển rất cao. Bài viết của Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản khi thành lập công ty dịch vụ kế toán.

Kinh doanh dịch vụ kế toán – Những điều cần biết

1.Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021
 • Luật Kế toán năm 2015

2.Công ty dịch vụ kế toán

 • Công ty dịch vụ kế toán là đơn vị nhận giải quyết các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê kế toán thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ.
 • Kế toán viên thực hiện công việc về kế toán cho doanh nghiệp không phải là nhân viên của họ, không chịu sự quản lý cũng như không cần có mặt tại doanh nghiệp.
 • Công ty dịch vụ kế toán cung cấp các dịch vụ sau:
 • Dịch vụ kế toán (bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xử lý các sổ sách, chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính, định giá tài sản, đánh giá thương hiệu,…);
 • Dịch vụ tư vấn thuế (cung cấp các thông tin, kiến thức về thuế và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế);
 • Dịch vụ tư vấn tài chính (cung cấp các thông tin về kế hoạch tài chính, đầu tư, định giá doanh nghiệp, tài trợ vốn và quản lý tài chính);
 • Dịch vụ kiểm toán (cung cấp các dịch vụ kiểm toán, đánh giá bảng cân đối kế toán và các tài liệu tài chính khác).
 • Công ty dịch vụ kế toán có thể thay doanh nghiệp phụ trách hạch toán tài chính, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thiện các báo cáo.

3.Những đối tượng không được thành lập công ty dịch vụ kế toán

 • Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân
 • Người đang bị cấm hành nghề dịch vụ kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt.
 • Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

4.Các hình thức cho doanh nghiệp nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

5.Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện 1: Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

Điều kiện 2: Loại hình công ty

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện 3: Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
 • Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

 

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề; Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Điều kiện 4: Mã ngành

Mã ngành Tên ngành
6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Điều kiện 5: Tiêu chuẩn kế toán viên

Kế toán viên hành nghề là những cá nhân có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Cá nhân đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
 • Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc một số chuyên ngành khác (hoặc chứng chỉ về kế toán do tổ chức quốc tế cấp được Bộ Tài chính công nhận);
 • Đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham dự đủ chương trình cập nhật kiến thức;
 • Đạt kết quả kỳ thi chứng chỉ kế toán viên.

6.Quy trình thành lập công ty kế toán

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và hướng dẫn khách ký tên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty hợp danh
 • Danh sách thành viên (trường hợp thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Danh sách cổ đông (trường hợp thành lập công ty cổ phần)
 • Giấy ủy quyền khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Việt Luật
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề
 • Tài liệu chứng minh về vốn của công ty TNHH
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật/ thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh hoặc nộp onlie tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 03-05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả và bàn giao cho khách hàng

Công ty Việt Luật sẽ giao tận nơi của khách hàng.

7.Lưu ý

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: Tuvan@vietluat.vn