CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2023

Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Cổ phần được quy định tại Khoản 3 – Điều 46; Khoản 3 – Điều 47 Luật Doanh nghiệp với nội dung:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tối thiếu 03 cổ đông, không giới hạn số lượng tối đa, có tư cách pháp nhân quy định Điều 111 – Luật Doanh nghiệp, dưới đây là điều kiện, các trường hợp mà Công ty TNHH được chuyển đổi sang Công ty Cổ Phần.

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cùng Việt Luật

A. Các trường hợp chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty Cổ phần

1/ Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác;

2/ Chuyển nhượng một phần hoàn toàn bộ vốn cho cá nhân, tổ chức khác;

3/ Huy động vốn và chuyển nhượng 1 phần vốn góp.

Lưu ý: Số lượng cổ đông sau khi chuyển đổi phải từ 03 trở lên.

B. Trình tự, thủ tục chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty Cổ phần

1/ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trường hợp này, công ty nộp đồng thời 2 hồ sơ tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu cổ đông là tổ chức;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;
 • Văn bản người đại diện theo ủy quyền;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Chứng nhận góp vốn (nếu có);
 • Hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

2/ Trường hợp Công ty TNHH 2 thành viên, thành phần hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức nếu cổ đông là tổ chức;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;
 • Văn bản người đại diện theo ủy quyền;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tăng vốn (nếu có);
 • Chứng nhận góp vốn (nếu có);
 • Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Lưu ý:

 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng trước khi nộp hồ sơ;
 • Nếu chủ sở hữu/thành viên chuyển nhượng vốn thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh việc chuyển nhượng (quý khách có thể tham khảo thủ tục khai thuế tại Mục C bài viết https://vietluat.net/thay-doi-chu-so-huu-cong-ty-tnhh-mtv-nam-2023.html)

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn