QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2023

Công ty 100% vốn nước ngoài là pháp nhân được thành lập tại Việt Nam, hoạt động và chịu sự quản lý của pháp luật Đầu tư và pháp luật Doanh nghiệp, 100% vốn góp là vốn của nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân hoặc tổ chức, được thành lập dưới hình thức đăng ký đầu tư trực tiếp (xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc bằng hình thức đầu tư gián tiếp (thông qua một công ty đã có)

Việt Luật xin gửi đến quý khách hàng những quy định của Luật Đầu tư, các nghị định liên quan đến việc Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (IRC) :

QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2023
QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2023

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có).

Lưu ý:

 • Tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bản dịch;
 • Tài liệu Việt Nam phải được sao y chứng thực;
 • Thông tin và thủ tục trên áp dụng đối với ngành nghề đã được Việt Nam cam kết tại Biểu cam kết WTO.

B. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

(Đối với trường hợp không thuộc chủ trương đầu tư)

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cơ quan có thẩm quyền

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh tài chính (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư);
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đầu tưGiấy chứng nhận đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp sau khi có kết quả tại Bước 1

Nhà đầu tư tham khảo và chuẩn bị hồ sơ được ghi chi tiết trong bài viết: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT NĂM 2023  kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã nhận ở Bước 1 để thành lập Doanh nghiệp, với mục đích thực hiện dự án đầu tư.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn